Produkty


AUTOMATICKÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA --  PLYNOVÉ KOTLE --  ELEKTRICKÉ KOTLE
TEPELNÁ ČERPADLA --  SOLÁRNÍ KOLEKTORY --  AKUMULAČNÍ NÁDRŽE


Akumulační nádrž slouží k ukládání a akumulaci přebytečného tepla z kotlů na tuhá paliva, krbů, tepelných čerpadel, solárních kolektorů apod. Nahromaděné teplo lze využít později.Zabraňuje se tím častému spouštění kotle. To snižuje spotřebu paliva a šetří životní prostředí.

Přínosy:
  • stálá zásoba topné vody
  • nízké tepelné ztráty
  • široký sortiment objemů

Do nádrže je při výrobě možnost instalovat topné hady. Dle požadavků lze do návarků instalovat elektrická topná tělesa o výkonech 3 – 4,5 kW. Nádrže jsou osazeny 6 – 8 návarky pro připojení zdrojů tepla a až 3 návarky pro instalaci jímek pro čidla. Nádrže mají izolaci o tloušťce 50 mm, krytou bílým komaxitovaným plechem nebo pozinkovaným plechem.

Technické údaje akumulačních nádrží

Ceník

Ceník akumulačních nádrží